Poľovnícke združenie

Oznamy

Pozvánka na riadnu členskú schôdzu

Pozvánka

Predseda PZ Víťaz zo sídlom v Slovenskej Vsi pozýva svojich členov na riadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 15.12.2023 v zasadačke požiarnej zbrojnice v Slovenskej  Vsi so začiatkom o 17:00 hod.

Program schôdze:

  1. Otvorenie
  2. Voľba overovateľov zápisnice
  3. Informácie o plnení plánu lovu a chovu
  4. Informácie o príprave plesu
  5. Úhrada diviny
  6. Rôzne
  7. Záver

Účasť členov povinná!

Predseda PZ Víťaz so sídlom v Slovenskej Vsi

Eduard Kriššák

Slávnostná členská schôdza 2023

Dňa 18.06.2023 sa uskutočnila slávnostná členská schôdza na Chate Kamence. Tohto roku si naše združenie pripomína 60 výročie založenia PZ Víťaz so sídlom v Slovenskej Vsi.

Slávnostná členská schôdza sa začala v Rímskokatolíckom kostole v Slovenskej Vsi sv. omšou, ktorú celebroval ICLic. Jozef Holubčík, PhD., slávnostným príhovorom, ktorý predniesol predseda PZ Eduard Kriššák    pokračovala schôdza už na poľovníckej chate. Pre prítomných bol pripravený výborný guláš, opekané mäso, ba netradične aj zákusky. Deti si prišli na svoje pri ukážke čo dokáže psík Mirky Krempaskej, alebo kto je lepší strelec z luku či vzduchovej pušky.

Medzi bodmi programu bola gratulácia a odovzdávanie vecných predmetov členom PZ, ktorí dosiahli okrúhle životné jubileá.

Jubilanti:

Ing. Milan Krajanec, MVDr. Miroslav Polanek, Marián Cibák, Marián Čisár.

 Aj keď počasie nám až tak neprialo jednoznačne platí pre organizátorov slávnostnej členskej schôdze ĎAKUJEME!!!

Čistý revír – čistá príroda

PZ Víťaz zo sídlom v Slovenskej Vsi Vás pozýva na podujatie:    ČISTÝ REVÍR – ČISTÁ PRÍRODA,

ktoré sa uskutoční 29. 4. 2023 so začiatkom o 8:00 hod  na Poľovníckej chate Kamence.

tel. kontakt na organizátora podujatia   0915 962 181

scan000002

Opustil nás pán Ján Gallik

So zármutkom v srdci oznamujeme poľovníckej verejnosti, že dňa 19.12.2022 vo veku 69 rokov nás navždy opustil náš priateľ a kolega

                                                                                                       Ján Gallik 

Posledná rozlúčka s drahým zosnulým sa uskutoční 22.12.2022 o 13:00 hod v Rímsko-katolíckom kostole vo Výbornej.

V mene Poľovníckeho združenia  „Víťaz“  vyslovujem pozostalej rodine hlbokú a úprimnú sústrasť!

 

Eduard Kriššák

Predseda PZ Víťaz

Najnovšie komentáre
    Archív