Poľovnícke združenie

Oznamy

Slávnostná členská schôdza 2023

Dňa 18.06.2023 sa uskutočnila slávnostná členská schôdza na Chate Kamence. Tohto roku si naše združenie pripomína 60 výročie založenia PZ Víťaz so sídlom v Slovenskej Vsi.

Slávnostná členská schôdza sa začala v Rímskokatolíckom kostole v Slovenskej Vsi sv. omšou, ktorú celebroval ICLic. Jozef Holubčík, PhD., slávnostným príhovorom, ktorý predniesol predseda PZ Eduard Kriššák    pokračovala schôdza už na poľovníckej chate. Pre prítomných bol pripravený výborný guláš, opekané mäso, ba netradične aj zákusky. Deti si prišli na svoje pri ukážke čo dokáže psík Mirky Krempaskej, alebo kto je lepší strelec z luku či vzduchovej pušky.

Medzi bodmi programu bola gratulácia a odovzdávanie vecných predmetov členom PZ, ktorí dosiahli okrúhle životné jubileá.

Jubilanti:

Ing. Milan Krajanec, MVDr. Miroslav Polanek, Marián Cibák, Marián Čisár.

 Aj keď počasie nám až tak neprialo jednoznačne platí pre organizátorov slávnostnej členskej schôdze ĎAKUJEME!!!

 

Čistý revír – čistá príroda

PZ Víťaz zo sídlom v Slovenskej Vsi Vás pozýva na podujatie:    ČISTÝ REVÍR – ČISTÁ PRÍRODA,

ktoré sa uskutoční 29. 4. 2023 so začiatkom o 8:00 hod  na Poľovníckej chate Kamence.

tel. kontakt na organizátora podujatia   0915 962 181

scan000002

Opustil nás pán Ján Gallik

So zármutkom v srdci oznamujeme poľovníckej verejnosti, že dňa 19.12.2022 vo veku 69 rokov nás navždy opustil náš priateľ a kolega

                                                                                                       Ján Gallik 

Posledná rozlúčka s drahým zosnulým sa uskutoční 22.12.2022 o 13:00 hod v Rímsko-katolíckom kostole vo Výbornej.

V mene Poľovníckeho združenia  „Víťaz“  vyslovujem pozostalej rodine hlbokú a úprimnú sústrasť!

 

Eduard Kriššák

Predseda PZ Víťaz

Slávnostná členská schôdza PZ Víťaz so sídlom v Slovenskej Vsi

V nedeľu 19.6.2022 za krásneho slnečného počasia sa uskutočnila v areáli poľovníckej chaty Kamence Slávnostná členská schôdza PZ Víťaz.

   Na tejto schôdzi sa zúčastnili okrem členov PZ aj ich rodinný príslušníci a pozvaní hostia.
Hlavný príhovor mal predseda poľovníckeho združenia Eduard Kriššák st., v ktorom zdôrazňoval aby sme sa citlivo  správali  k faune a flóre,  ktorá nás obklopuje. po príhovore nasledovalo ocenenie Jubilantov.
Okrúhleho výročia 80 rokov sa v plnej sile dožíva náš dlhoročný člen pán Ján Bajus,
70 rokov sa dožil aktívny člen Dušan Kozák
a k 50-tnikom sa zaradil Pavol Fudaly.
Jubilantom za všetkých prítomných blahoželal Predseda PZ E. Kriššák st., hospodár PZ E. Kriššák ml., kultúrny referent Jaroslav Krigovský a strelecký Pavol Leščák.

Pri tejto príležitosti boli za zásluhy v združení ocenení:

Pokračovať v čítaní

Najnovšie komentáre
    Archív