PZ ” VÍŤAZ ”

Poľovnícke združenie

Opustil nás pán Ján Gallik

So zármutkom v srdci oznamujeme poľovníckej verejnosti, že dňa 19.12.2022 vo veku 69 rokov nás navždy opustil náš priateľ a kolega

                                                                                                       Ján Gallik 

Posledná rozlúčka s drahým zosnulým sa uskutoční 22.12.2022 o 13:00 hod v Rímsko-katolíckom kostole vo Výbornej.

V mene Poľovníckeho združenia  „Víťaz“  vyslovujem pozostalej rodine hlbokú a úprimnú sústrasť!

 

Eduard Kriššák

Predseda PZ Víťaz

Slávnostná členská schôdza PZ Víťaz so sídlom v Slovenskej Vsi

V nedeľu 19.6.2022 za krásneho slnečného počasia sa uskutočnila v areáli poľovníckej chaty Kamence Slávnostná členská schôdza PZ Víťaz.

   Na tejto schôdzi sa zúčastnili okrem členov PZ aj ich rodinný príslušníci a pozvaní hostia.
Hlavný príhovor mal predseda poľovníckeho združenia Eduard Kriššák st., v ktorom zdôrazňoval aby sme sa citlivo  správali  k faune a flóre,  ktorá nás obklopuje. po príhovore nasledovalo ocenenie Jubilantov.
Okrúhleho výročia 80 rokov sa v plnej sile dožíva náš dlhoročný člen pán Ján Bajus,
70 rokov sa dožil aktívny člen Dušan Kozák
a k 50-tnikom sa zaradil Pavol Fudaly.
Jubilantom za všetkých prítomných blahoželal Predseda PZ E. Kriššák st., hospodár PZ E. Kriššák ml., kultúrny referent Jaroslav Krigovský a strelecký Pavol Leščák.

Pri tejto príležitosti boli za zásluhy v združení ocenení:

Pokračovať v čítaní

1 2 3 5

Najnovšie komentáre

    Archív