Poľovnícke združenie

Kontakt

Poľovnícke združenie Víťaz zo sídlom v Slovenskej Vsi

 


IČO:  35511052

Číslo účtu: 0093288567/0900 


Predseda:                     Ing. Milan Krajanec    mob. 0905 497398

Hospodár:                    Eduard Kriššák           mob. 0905 206146

Tajomník:                    Ján Krempaský

Finančný referent:        Ing. František Pisarčík

Kultúrny referent:         Anton Vida

Strelecký referent:       Jaroslav Petras

Kynologický referent:   Marián Gaborčík

 

Predseda revíznej komisie: Eduard Plučinský

Najnovšie komentáre
    Archív