Poľovnícke združenie

Kontakt

Poľovnícke združenie Víťaz zo sídlom v Slovenskej Vsi


IČO:  35511052

Číslo účtu: 0093288567/0900

email:  pzvitaz@gmail.com

doručovacia adresa PZ: PZ Víťaz zo sídlom v Slovenskej Vsi, Vojňany 4, 059 02 Vojňany


Predseda:                            Eduard Kriššák           mob. 0905 206 146

Hospodár:                            Eduard Kriššák ml.     mob. 0915 962 181

Tajomník:                            Marián Gaborčík         mob. 0905 144 665

Finančný referent:        Ing. František Pisarčík      mob. 0949 319 347

Kultúrny referent:               Jaroslav Krigovský     mob. 0904 330 850

Strelecký referent:              Pavol Leščák             mob. 0948 547 538

Kynologický referent:   Ing. Peter Gurka              mob. 0903 221 818

Predseda revíznej komisie: Stanislav Pekarčík     mob. 0905 452 610

 

 

Najnovšie komentáre
    Archív