Poľovnícke združenie

gaborcik

Pozvánka na riadnu členskú schôdzu

Pozvánka

Predseda PZ Víťaz zo sídlom v Slovenskej Vsi pozýva svojich členov na riadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 15.12.2023 v zasadačke požiarnej zbrojnice v Slovenskej  Vsi so začiatkom o 17:00 hod.

Program schôdze:

  1. Otvorenie
  2. Voľba overovateľov zápisnice
  3. Informácie o plnení plánu lovu a chovu
  4. Informácie o príprave plesu
  5. Úhrada diviny
  6. Rôzne
  7. Záver

Účasť členov povinná!

Predseda PZ Víťaz so sídlom v Slovenskej Vsi

Eduard Kriššák

Čistý revír – čistá príroda

PZ Víťaz zo sídlom v Slovenskej Vsi Vás pozýva na podujatie:    ČISTÝ REVÍR – ČISTÁ PRÍRODA,

ktoré sa uskutoční 29. 4. 2023 so začiatkom o 8:00 hod  na Poľovníckej chate Kamence.

tel. kontakt na organizátora podujatia   0915 962 181

scan000002

Opustil nás pán Ján Gallik

So zármutkom v srdci oznamujeme poľovníckej verejnosti, že dňa 19.12.2022 vo veku 69 rokov nás navždy opustil náš priateľ a kolega

                                                                                                       Ján Gallik 

Posledná rozlúčka s drahým zosnulým sa uskutoční 22.12.2022 o 13:00 hod v Rímsko-katolíckom kostole vo Výbornej.

V mene Poľovníckeho združenia  „Víťaz“  vyslovujem pozostalej rodine hlbokú a úprimnú sústrasť!

 

Eduard Kriššák

Predseda PZ Víťaz

Najnovšie komentáre
    Archív