Poľovnícke združenie
Najnovšie komentáre
  Archív

  Kontakt

  Poľovnícke združenie Víťaz zo sídlom v Slovenskej Vsi

   


  IČO:  35511052

  Číslo účtu: 0093288567/0900 


  Predseda:                     Ing. Milan Krajanec    mob. 0905 497398

  Hospodár:                    Eduard Kriššák           mob. 0905 206146

  Tajomník:                    Ján Krempaský

  Finančný referent:        Ing. František Pisarčík

  Kultúrny referent:         Anton Vida

  Strelecký referent:       Jaroslav Petras

  Kynologický referent:   Marián Gaborčík

   

  Predseda revíznej komisie: Eduard Plučinský